اجرای دستورات متوالی Command در AutoCad

عکس‌های saeedmassomi
saeedmassomi

امتیازها: 2

اجرای دستورات متوالی Command در AutoCad

باسلام... به چه صورت و به چه طریقی می تونم یه شکل ترسیم شده فرض مثال یک مقطع تیر یا ستون را که با دستوراتی در Command ترسیم شده ... بدون استفاده از Lisp همان دستورات را به یکباره در Command اجرا کنم تا آن مقطع مجددا و براحتی ویکباره ترسیم شود
بازدید: 29