نحوه استفاده از حالت Multi-User برای مدلسازی در TEKLA

عکس‌های M.H
M.H

امتیازها: 1

نحوه استفاده از حالت Multi-User برای مدلسازی در TEKLA

چگونه می توان در نرم افزار تکلا از حالت Mlti-User برای مدل سازی استفاده کرد لطفا همکارانی که از این روش استفاده کردند راهنمایی کنند.
بازدید: 22