نوع المان به کار برده شده درقسمتی از مهاربند شورون در SeismoStruct به عنوان فیوز

عکس‌های amir.civil.structure
amir.civil.structure

امتیازها: -14

نوع المان به کار برده شده درقسمتی از مهاربند شورون در SeismoStruct به عنوان فیوز

در سیسمو استراکت مقطع مهاربند را می خواهم کاهش دهم طوری که این قسمت کمانش نکند.از المان truss مشکل همگرایی میدهد و run نمیشه.میشه از المان link استفاده کرد؟ چطوری؟
بازدید: 39