درخواست حل تمرین دینامیک سازه

عکس‌های m.m.moosavi
m.m.moosavi

امتیازها: 0

درخواست حل تمرین دینامیک سازه

لطفا در مورد حل سوال که به پیوست ارسال میشه کمکم کنید(فوری) معادلات حرکت یک سیستم دینامیکی رو خواسته یکبار بر حسب تغییر مکانهای مطلق و یکبار بر حسب تغییر مکانهای نسبی. بر حسب تغییر مکانهای نسبی ماتریس خواص دینامیکی سازه متقارن در میاد ولی بر حسب تغییر مکانهای مطلق این ماتریسها متقارن نیستن؟
بازدید: 148