درخواست حل تمرین دینامیک سازه

عکس‌های m.m.moosavi
m.m.moosavi
Vote up!

امتیازها: -5

امتیاز مثبت شما ثبت شد

درخواست حل تمرین دینامیک سازه

لطفا در مورد حل سوال که به پیوست ارسال میشه کمکم کنید(فوری) معادلات حرکت یک سیستم دینامیکی رو خواسته یکبار بر حسب تغییر مکانهای مطلق و یکبار بر حسب تغییر مکانهای نسبی. بر حسب تغییر مکانهای نسبی ماتریس خواص دینامیکی سازه متقارن در میاد ولی بر حسب تغییر مکانهای مطلق این ماتریسها متقارن نیستن؟
بازدید: 285