آیین نامه مناسب برای ترسیم منحنی شکنندگی و توابع احتمالاتی کاربردی

عکس‌های nimahaj
nimahaj

امتیازها: -5

آیین نامه مناسب برای ترسیم منحنی شکنندگی و توابع احتمالاتی کاربردی

با عرض ادب و احترام . برای ترسیم منحنی شکنندگی و توابع احتملاتی کاربردی از چه آیین نامه ای و چه ویرایشی بروزی می توان استفاده کرد ؟

بازدید: 258