پیغام هشدار

You are not authorized to view who bought that item. Please contact your site or shop administrator

نحوه اختصاص نقشه GIS یک شهر در نرم افزار Micro Paver

عکس‌های solmaz noghreh
solmaz noghreh

امتیازها: 0

نحوه اختصاص نقشه GIS یک شهر در نرم افزار Micro Paver

نقشه GIS چطور در نرم افزار مایکرو پیور اختصاص بدم . نقشه یک شهر خاص رو؟
بازدید: 6