نحوه اختصاص نقشه GIS یک شهر در نرم افزار Micro Paver

عکس‌های solmaz noghreh
solmaz noghreh

امتیازها: -20

نحوه اختصاص نقشه GIS یک شهر در نرم افزار Micro Paver

نقشه GIS چطور در نرم افزار مایکرو پیور اختصاص بدم . نقشه یک شهر خاص رو؟
بازدید: 27