آیا می توان همزمان هم کارمند دولت و هم کارشناس رسمی دادگستری یا ماده 187 بود؟

عکس‌های masoudzare
masoudzare

امتیازها: -1

آیا می توان همزمان هم کارمند دولت و هم کارشناس رسمی دادگستری یا ماده 187 بود؟

آیا کسی میتواند همزمان کارمند رسمی یا قرار دادی یا پیمانی دولت باشد و کارشناس رسمی دادگستری یا ماده 187 باشد؟؟
بازدید: 66