چرا بتن را تا زیر بیس پلیت بالا نمی آورند و از گروت استفاده می کنند؟

عکس‌های mfcvl
mfcvl

امتیازها: 25

چرا بتن را تا زیر بیس پلیت بالا نمی آورند و از گروت استفاده می کنند؟

چرا بتن را تا زیر بیس پلیت بالا نمی آورند و از گروت استفاده می کنند و همچنین برای تجهیزات چرا باید به جای بتن روی گروت بنشینند ؟
بازدید: 474