كتاب مناسب برای انجام پروژه های تونل و پل چیست؟

عکس‌های miladgr
miladgr

امتیازها: -10

كتاب مناسب برای انجام پروژه های تونل و پل چیست؟

دوستان من میخوام وارد پروژه بشم که هم تونل هم پل به نظرتون چه کتابی تهیه کنم که بهم كمك کنه تا قبل از ورود با کار در پروژه آشنا بشم؟
بازدید: 400