با سلام آیا استفاده از شیوه دال پیش تنیده پس کشیده در فونداسیون های رادیه جهت کاهش هزینه معقول و منطقی می باشد ؟

عکس‌های هاتف کاتبی
هاتف کاتبی

امتیازها: 1

با سلام آیا استفاده از شیوه دال پیش تنیده پس کشیده در فونداسیون های رادیه جهت کاهش هزینه معقول و منطقی می باشد ؟

تعداد پاسخ : 4
بازدید: 59