در یک پل قوسی پیش تنیده، چگونه جهت لرزه گیرهای هدایت شده با توجه به لرزه گیر ثابت در تکیه گاه تنظیم می‌شود؟

عکس‌های adminm
adminm

امتیازها: 5

در یک پل قوسی پیش تنیده، چگونه جهت لرزه گیرهای هدایت شده با توجه به لرزه گیر ثابت در تکیه گاه تنظیم می‌شود؟

تعداد پاسخ : 1
بازدید: 53