بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی برق-طراحی

مدل: Silver-Electrical-tarahi

بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی برق-طراحی

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!

ویژه رشته: برق

نوع محصول: بسته آموزشی

محتوا: 4 جلد کتاب+ فلیم آموزشی

نحوه ارسال: پستی

کد محصول: NB09

قیمت: 370,000 تومان
370,000 تومان
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی برق-طراحی