کتاب نگاه حرفه ای به آزمون كارشناسی رسمی (عمران-معماری)

مدل: Seri-Official bachelor

کتاب نگاه حرفه ای به آزمون كارشناسی رسمی (عمران-معماری)

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
برای دریافت اطلاعات بیشتر از تهیه کننده، میتوانید به این صفحه مراجعه کنید!

انتشارات: سری عمران

مولفین: احمد جوزدانی، نیما ابراهیمی، حسین فراهانی

تعداد صفحات: ٧٢٨ صفحه

قیمت: 128,000 تومان
128,000 تومان
کتاب نگاه حرفه ای به آزمون كارشناسی رسمی (عمران-معماری)
کتاب نگاه حرفه ای به آزمون كارشناسی رسمی (عمران-معماری)