AR3 (آرتری)؛ مدل ساز رفتار سازه ها به کمک گوی و فنر

مدل: S41

AR3 (آرتری)؛ مدل ساز رفتار سازه ها به کمک گوی و فنر

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!

تهیه‌کنندگان: محمدجواد عسگری، ریحانه احمدی

  • آرتری، مدل‌ساز رفتار سازه‌ها به کمک گوی و فنر، مجموعه آموزشی جهت درک رفتار تحلیل سازه و دینامیک سازه به زبان ساده و نیز ماکتی زیبا از معماری پروژه.
  • صد درصد تولید داخل 
  • مناسب برای دانشجویان و اساتید و مدرسان برای انتقال بهتر مفاهیم تحلیل سازه ای و دینامیک سازه

ورکشاپ حضوری معرفی AR3 (آرتری)؛ مدل ساز رفتار سازه ها به کمک گوی و فنر ، جمعه 7 دی 

پلی لیست فیلم‌های مربوط به محصول AR3

قیمت: 0 تومان
0 تومان
AR3 (آرتری)؛ مدل ساز رفتار سازه ها به کمک گوی و فنر
AR3 (آرتری)؛ مدل ساز رفتار سازه ها به کمک گوی و فنرAR3 (آرتری)؛ مدل ساز رفتار سازه ها به کمک گوی و فنراثر طول کمانشی موثر- نمای بغلاثر طول کمانشی موثر- نمای روبه رواهمیت صلبیت دیافراگم در AR3 (آرتری)