فیلم آمادگی آزمون ورود به حرفه (مبحث چهارم)

مدل: S36-3

فیلم آمادگی آزمون ورود به حرفه (مبحث چهارم)

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!
  • مدرس: مهندس مهدی بیات
  • مدت زمان فیلم: 90 دقیقه (مطابق با ویرایش92)
  • قابل استفاده برای: شرکت‌کنندگان در آزمون: معماری (نظارت، طراحی و اجرا) و عمران (اجرا)
  • شیوه ارسال: پستی یا دانلودی
قیمت: 15,000 تومان
15,000 تومان
فیلم آمادگی آزمون ورود به حرفه (مبحث چهارم)