فیلم آموزشی تحلیل غیرخطی قاب ساده با مهاربند همگرای فولادی در نرم افزار Perform3D

مدل: S17-14

فیلم آموزشی تحلیل غیرخطی قاب ساده با مهاربند همگرای فولادی در نرم افزار Perform3D

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!
قیمت: 10,000 تومان
10,000 تومان
فیلم آموزشی تحلیل غیرخطی قاب ساده با مهاربند همگرای فولادی در نرم افزار Perform3D