فیلم آموزشی تحلیل غیر خطی قاب فولادی خمشی دوبعدی در نرم افزار PERFORM3D

مدل: S17-13

فیلم آموزشی تحلیل غیر خطی قاب فولادی خمشی دوبعدی در نرم افزار PERFORM3D

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!
قیمت: 10,000 تومان
10,000 تومان
فیلم آموزشی تحلیل غیر خطی قاب فولادی خمشی دوبعدی در نرم افزار PERFORM3D