آموزش تخصصی و کامل فامیلی و مس در Revit,S

مدل: Revit,S

آموزش تخصصی و کامل فامیلی و مس در Revit,S

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!

امروزه بسیار از کاربران نرم‌افزار Revit مشکل عمده‌شان در استفاده از Family و Mass  نرم‌افزار Revit است. محیط های Family  وMass  در Revit به حدی دارای اهمیت است که اگر رویت کاری با این محیط‌های آشنایی کامل نداشته باشید نمی‌تواند از حداکثر قدرت نرم‌افزار Revit استفاده کند.

قیمت: 300,000 تومان
300,000 تومان
آموزش تخصصی و کامل فامیلی و مس در Revit,S