نرم افزار مهندسی ژئوتکنيک (پی سنج)

مدل: peysanj

نرم افزار مهندسی ژئوتکنيک (پی سنج)

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
برای دریافت اطلاعات بیشتر از تهیه کننده، میتوانید به این صفحه مراجعه کنید!

توضيح کوتاه: برنامه کامپيوتري پي سنج مجموعه اي است از ماجولهاي محاسباتي مورد استفاده مهندسين ژئوتکنيک. اين نرم افزار در سال 1376 نوشته شده و هم اکنون با گذشت بيش از 16 سال تبديل به يک برنامه قدرتمند و بي نظير ژئوتکنيکي شده و در سراسر دنيا مورد استفاده شرکتهاي مهندسين مشاور ژئوتکنيک قرار ميگيرد. برنامه به زبان فارسی اجرا میشود و دارای راهنمای فارسی است.

قیمت: 17,050,000 تومان
11,935,000 تومان
نرم افزار مهندسی ژئوتکنيک (پی سنج) peysanj