آموزش Slope/w

مدل: Omranovin-slope/w

آموزش Slope/w

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!

آموزش گام به گام تحلیل، مدلسازی و طراحی توسط ژئو استودیو
مدلسازی و تحلیل خاکبرداری
تحلیل ضریب اطمینان در گودبرداری
آموزش تحلیل توسط نیلینگ، انکراژ، شمع نگهبان
تحلیل و طراحی شیب خاکریز

و ...

مدت زمان: ۳ ساعت و ۴ دقیقه

قیمت: 0 تومان
50,000 تومان
آموزش Slope/w