نرم افزار ترسيم 3 بعدی پروفيل خاک - VisLOG

مدل: novo VISLOG

نرم افزار ترسيم 3 بعدی پروفيل خاک - VisLOG

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
برای دریافت اطلاعات بیشتر از تهیه کننده، میتوانید به این صفحه مراجعه کنید!

توسط نرم افزار VisLOG کاربر ميتواند اطلاعات گمانه ها را شامل مختصات محل حفر گمانه، عمق گمانه، سطح آب، لايه ها و نتايج آزمايشهای صحرايی وارد کند و پروفيلها را تعريف کند. هر پروفيل به راحتی با انتخاب گمانه هايی که روی آن قرار دارند مشخص ميشود و برنامه به صورت اتوماتيک لايه های مشابه گمانه های مجاور را به هم متصل کرده و مدل 3 بعدی را تهيه ميکند.

قیمت: 10,850,000 تومان
7,595,000 تومان
نرم افزار ترسيم 3 بعدی پروفيل خاک - VisLOG