نرم افزار پردازش آزمايش نفوذ مخروط - NovoCPT

مدل: novo CPT

نرم افزار پردازش آزمايش نفوذ مخروط - NovoCPT

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
برای دریافت اطلاعات بیشتر از تهیه کننده، میتوانید به این صفحه مراجعه کنید!

توسط نرم افزار NovoCPT ميتوانيد فايل داده های آزمايش نفوذ مخروط را خوانده و به طور اتوماتيک پردازش های مربوطه را روی داده ها انجام دهيد. فرمتهای فايل شناخته شده توسط برنامه بسيار گسترده بوده و حتی فايل متنی با فرمت آزاد نيز تحت پوشش قرار داده ميشود به این معنی که کاربر ميتواند پس از معرفی فايل، ستونهايی از فايل را که حاوی داده های مورد نياز (qc, fs, u2) هستند معرفی کند.

قیمت: 10,850,000 تومان
7,595,000 تومان
نرم افزار پردازش آزمايش نفوذ مخروط - NovoCPT