کتاب چگونه حق امضاء طراحی خود را گرفتم؟

مدل: memari-tarahi

کتاب چگونه حق امضاء طراحی خود را گرفتم؟

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!

 مولفین : سیدمجتبی انسانیت، زهرا رجبی، فاطمه سلیمانی 
کتاب ویژه صلاحیت طراحی معماری ورود به پایه 3 در آزمون نظام مهندسی ساختمان تالیف شده است


معرفی کتاب

قیمت: 67,000 تومان
67,000 تومان
کتاب چگونه حق امضاء طراحی خود را گرفتم؟
کتاب چگونه حق امضاء طراحی خود را گرفتم؟