پکیج ویدیو آموزشی تاریخ معماری معاصر و جهان

مدل: 
Arch-History

پکیج ویدیو آموزشی تاریخ معماری معاصر و جهان

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!

مدرس: احسان اسکندری

مدت زمان تدریس: ۵۷۰ دقیقه

نحوه ارسال: پستی

این پکیج شامل زیرمجموعه‌های زیر است:

قیمت: 120,000 تومان
96,000 تومان
پکیج ویدیو آموزشی تاریخ معماری معاصر و جهان
پکیج ویدیو آموزشی تاریخ معماری معاصر و جهانپکیج ویدیو آموزشی تاریخ معماری معاصر و جهان