آموزش تخصصی و کاربردی (Revit MEP (Electrical

مدل: Iran-bim-Revit MEP2

آموزش تخصصی و کاربردی (Revit MEP (Electrical

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!

مدرس: قاسم آریانی

پیش‌نیاز: نرم‌افزار Revit Architecture در سطح مقدماتی، مخصوصا محیط فامیلی

نحوه ارسال: پستی

قیمت: 200,000 تومان
200,000 تومان
آموزش تخصصی و کاربردی (Revit MEP (Electrical