مدل سازی موتورخانه اجرایی در Revit MEP

مدل: Iran-bim-Powerhouse

مدل سازی موتورخانه اجرایی در Revit MEP

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!

مدرس: قاسم آریانی

پیش‌نیاز: گذراندن دوره‌های Revit MEP (HVAC) + Piping + Electrical

نحوه ارسال: پستی

مطالب مرتبط:

قیمت: 200,000 تومان
200,000 تومان
مدل سازی موتورخانه اجرایی در Revit MEP