فیلم آموزش Piping در Revit MEP

مدل: Iran-bim-Piping Revit MEP

فیلم آموزش Piping در Revit MEP

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!

مدرس: قاسم آریانی

تعداد کلیپ: ۸۰ کلیپ

مدت زمان آموزش: تقریبا ۱۵ ساعت

مطالب مرتبط:

قیمت: 200,000 تومان
200,000 تومان
فیلم آموزش Piping در Revit MEP