آموزش کامل فامیلی و مس در Revit

مدل: Iran-bim-Family&Mass

آموزش کامل فامیلی و مس در Revit

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!

امروزه مشکل عمده بسیاری از کاربران نرم‌افزار Revit، استفاده از Family و Mass  نرم‌افزار Revit است. محیط‌های Family و Mass در Revit به حدی دارای اهمیت است که اگر رویت‌کاری با این محیط‌ها آشنایی کامل و درست نداشته باشد، نمی‌تواند از حداکثر قدرت نرم‌افزار Revit استفاده کند؛ چرا که اگر کاربر فقط به ابزارهای محیط Project بسنده کند هرگز نمی‌تواند نیاز های خود را در  رویت برطرف کند. بنابراین این آموزش به شما کمک می‌کند تا بتوانید از تمامی پتانسیل رویت استفاده کنید.

این آموزش در ۱۷۷ کلیپ و به مدت تقریبا ۳۸ ساعت است که تمام جزئیات مربوط به محیط‌های Family و Mass در نرم‌افزار Revit برای تمام دیسیپلین‌ها را پوشش می‌دهد.

قیمت: 425,000 تومان
425,000 تومان
آموزش کامل فامیلی و مس در Revit