فیلم آموزشی Dynamo و لذت مدل سازی پارامتریک حرفه ای

مدل: Iran-bim-Dynamo 4

فیلم آموزشی Dynamo و لذت مدل سازی پارامتریک حرفه ای

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!

مدرس: قاسم آریانی

مدت زمان آموزش: ۲ ساعت

نحوه ارسال: دانلودی

مطالب مرتبط:

قیمت: 10,000 تومان
10,000 تومان
فیلم آموزشی Dynamo و لذت مدل سازی پارامتریک حرفه ای