آموزش کاربردی Autocad

مدل: Iran-bim-Autocad

آموزش کاربردی Autocad

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!

مدرس: قاسم آریانی

مدت زمان آموزش: ۳۰ ساعت

مخاطبین: مهندسین عمران، معماری، مکانیک و ...

نحوه ارسال: پستی

مطالب مرتبط:

قیمت: 140,000 تومان
140,000 تومان
آموزش کاربردی Autocad