نرم افزار همیار محاسب

مدل: hamyarsaze-mohasebe

نرم افزار همیار محاسب

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!

نرم افزار محاسبات سازه ای بر اساس آیین نامه های روز ایران و امریکا منطبق با مبحث 6 ، 9 ، 10 مقررات ملی ساختمان و آئین نامه AISC و منطبق با روش حالت حدی مقاومت

 

 

قیمت: 550,000 تومان
467,500 تومان
نرم افزار همیار محاسب