بسته طلایی تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-طراحی

مدل: Gold-Electrical-tarahi

بسته طلایی تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-طراحی

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!

ویژه رشته: برق

نوع محصول: بسته آموزشی

محتوا: 4 جلد کتاب+ فلیم آموزشی+ 4 آزمون آزمایشی+رفع اشکال تلگرامی

نحوه ارسال: پستی

کد محصول: NB08

قیمت: 500,000 تومان
500,000 تومان
بسته طلایی تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-طراحی