آموزش نرم افزار ETABS و طراحی سازه فولادی و بتنی

مدل: ETABS-OMRANIHA

آموزش نرم افزار ETABS و طراحی سازه فولادی و بتنی

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!

آموزش نرم افزار ETABS و طراحی سازه فولادی و بتنی
مدرس: علی زنگنه

قیمت: 149,000 تومان
149,000 تومان
آموزش نرم افزار ETABS و طراحی سازه فولادی و بتنی