فصل دوم: آموزش جامع (صفر تا صد) مدلسازی هندسی در نرم افزار دیزایین بیلدر

مدل: DESIGNBUILDER-Janzadeh2

فصل دوم: آموزش جامع (صفر تا صد) مدلسازی هندسی در نرم افزار دیزایین بیلدر

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!

مدرسامیرحسین جان زاده

تهیه شده در: تابستان ۹۸

مدت زمان : ۳:۵۳:۴۲

نحوه ارسال: دانلودی پستی(انتخابی)

مخاطب مجموعه: مهندسان طراح، معماران، مهندسان تاسیسات، مهندسان برق، ارزیابان انرژی

مطالب مرتبط:

 

قیمت: 130,000 تومان
130,000 تومان
 فصل دوم: آموزش جامع (صفر تا صد) مدلسازی هندسی در نرم افزار دیزایین بیلدر