بسته برنزی آزمون نظام مهندسی برق-طراحی

مدل: Bronze-Electrical--tarahi

بسته برنزی آزمون نظام مهندسی برق-طراحی

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!

ویژه رشته: برق

نوع محصول: بسته آموزشی

محتوا: 2 جلد کتاب+ فلیم آموزشی

نحوه ارسال: پستی

کد محصول: NB010

قیمت: 290,000 تومان
290,000 تومان
بسته برنزی آزمون نظام مهندسی برق-طراحی