بسته برنزی آزمون نظام مهندسی برق-نظارت

مدل: Bronze-Electrical-nezarat

بسته برنزی آزمون نظام مهندسی برق-نظارت

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!

ویژه رشته: برق

نوع محصول: بسته آموزشی

محتوا: 2 جلد کتاب+ فلیم آموزشی

نحوه ارسال: پستی

کد محصول: NB06

قیمت: 280,000 تومان
280,000 تومان
بسته برنزی آزمون نظام مهندسی برق-نظارت