کامل ترین مرجع کاربردی سیستم مدیریت و نگهداری روسازی با استفاده از PAVER برای راه ها، فرودگاه ها و پارکینگ ها

مدل: book-paver

کامل ترین مرجع کاربردی سیستم مدیریت و نگهداری روسازی با استفاده از PAVER برای راه ها، فرودگاه ها و پارکینگ ها

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!

تالیف:

برای مشاهده صفحات برگزیده ی کتاب که از فصل اول انتخاب شده اند و همچنین ورکشاپ آموزش نرم افزار PAVER بر روی لینک زیر کلیک نمایید: 

صفحات برگزیده کتاب

ورکشاپ آموزش نرم افزار PAVER 

توجه: این مجموعه فاقد سی دی نرم افزار میباشد 

قیمت: 45,000 تومان
36,000 تومان
کامل ترین مرجع کاربردی  سیستم مدیریت و نگهداری روسازی با استفاده از PAVER برای راه ها، فرودگاه ها و پارکینگ ها
کامل ترین مرجع کاربردی  سیستم مدیریت و نگهداری روسازی با استفاده از PAVER برای راه ها، فرودگاه ها و پارکینگ ها