پکیج شماره ۵ طراحی داخلی (آرشیو محیط آماده مدلسازی سه بعدی طراحی داخلی)

مدل: arch5-rezayi

پکیج شماره ۵ طراحی داخلی (آرشیو محیط آماده مدلسازی سه بعدی طراحی داخلی)

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!

مدرس: مرجان رضایی

حجم فایل: ۴.۵ گیگ

نحوه دریافت: پستی 

 

قیمت: 69,900 تومان
69,900 تومان
پکیج شماره ۵ طراحی داخلی (آرشیو محیط آماده مدلسازی سه بعدی طراحی داخلی)