بسته نقره ای آموزش جامع ضوابط و استانداردهای طراحی مسکونی و ساخت و ساز شهری (ضوابط شهرداری)

مدل: arch-silver pack-zavabet

بسته نقره ای آموزش جامع ضوابط و استانداردهای طراحی مسکونی و ساخت و ساز شهری (ضوابط شهرداری)

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!

نوع محصول: مجموعه‌ای شامل جزوه، فيلم، بانک اطلاعاتی قوی (بخشنامه‌ها و ضوابط، نقشه‌های اجرایی بر طبق تیپ زمین‌های مختلف)، گروه تلگرامی

مدت زمان فیلم: ۱۲ ساعت

نحوه ارسال: پستی

این پکیج همراه با گروه پشیبانی و پرسش پاسخ رایگان می باشد.

مطالب مرتبط:

قیمت: 255,000 تومان
255,000 تومان
ضوابط و استانداردهای طراحی مسکونی و ساخت و ساز شهری (ضوابط شهرداری)