آموزش تکنیک های بتن کارگاهی پایه یک مطابق با استاندارد ACI

Nadimi Academy

آکادمی ندیمی آموزش دروس و نرم افزارهای تخصصی رشته مهندسی عمران و مهندسی معماری را برای افراد و شرکت های دولتی و خصوصی برگزار می نماید.

مشاهده وبسایت

آموزش تکنیک های بتن کارگاهی پایه یک مطابق با استاندارد ACI

موقعیت: تهران

قیمت حدودی: تماس بگیرید

توضیحات:

Concrete Field Testing Technician - Grade I (ACI) آموزش بصورت حضوری و غیرحضوری برگزار می گردد. تدریس توسط عضو انجمن موسسه بتن آمریکا شاخه ایران انجام می شود. دوره آموزشی شامل بخش های زیر می باشد: -آزمايش جهت نمونه‌گيري از بتن تازه اختلاط ، مطابق با استاندارد ASTM C 172 -آزمايش جهت تعیین دماي بتن سیمان پرتلندی تازه اختلاط ، مطابق با استاندارد ASTM C 1064 -آزمايش جهت اندازه‌گيری اسلامپ قوامی بتن با سیمان هیدرولیکی ، مطابق با استاندارد ASTM C 143 -آزمايش جهت تعيين « جرم حجمی، راندمان و مقدار هوای بتن» ، مطابق با استاندارد ASTM C 138 -آزمايش جهت تعيين مقدار حباب‌هواي بتن تازه مخلوط شده به روش فشاری ، مطابق با استاندارد ASTM C 231 -آزمايش جهت تعيين حباب‌ هوای بتن تازه مخلوط شده به روش حجمي ، مطابق با استاندارد ASTM C 173 -ساخت و عمل‌آوري « نمونه بتني آزمايشي» در كارگاه ، مطابق با استاندارد ASTM C 31 -تعیین وزن مخصوص و تخلخل سنگدانه ها ، مطابق با استاندارد ASTM C 29