تنش برشی و خمش در تیرها (ترجمه و زیرنویس اختصاصی موسسه ۸۰۸)

07:18

تنش برشی و خمش در تیرها (ترجمه و زیرنویس اختصاصی موسسه ۸۰۸)

با حرکت روی یک تیر برش و لنگر تغییر می کند و از نوع تکیه گاه، بارها و طول تاثیر می پذیرند. همچنین باید بدانید که ارتفاع، جنس مصالح و شکل مقطع عرضی؛ تاثیری بر برش و لنگر در تیر ندارند. برای دنبال کردن این موضوع شما را به مشاهده این فیلم دعوت می کنیم.

 منبع
این فیلم به طور اختصاصی توسط تیم مترجمین موسسه 808 ترجمه شده است.
اگر دوست دارید به تیم مترجمین ۸۰۸ بپیوندید، با ما تماس بگیرید.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...