رفتار سازه در جهت قاب خمشی به روش پوش آور در آرتری (AR3)

01:03

رفتار سازه در جهت قاب خمشی به روش پوش آور در آرتری (AR3)

  • سازه ٢ طبقه فولادی
  • در یک جهت قاب ساختمانی به اضافه مهاربند و در جهت متعامد قاب خمشی با اتصالات صلب 
  • رفتار سازه در جهت قاب خمشی به روش پوش‌آور

مطالب مرتبط: