فیلم ورکشاپ کنترل ارتعاشات و درک مفاهیم تحلیل سازه ها و معماری سازه به کمک AR3 (آرتری)؛ مدل ساز رفتار سازه ها به کمک گوی و فنر

36:00

فیلم ورکشاپ کنترل ارتعاشات و درک مفاهیم تحلیل سازه ها و معماری سازه به کمک AR3 (آرتری)؛ مدل ساز رفتار سازه ها به کمک گوی و فنر

سرفصل‌ها:

معرفی المان‌ها و نحوه کار با آنها به صورت ملموس در قالب مثال‌هایی از:

  • استاتیک و تحلیل سازه‌ها
  • سیستم‌های سازه‌ای متداول
  • انواع خرپا و سازه‌های فضاکار
  • دینامیک سازه

ارائه‌دهندگان: مهندس محمدجواد عسگری، مهندس ریحانه احمدی

مشترک برای رشته‌های عمران و معماری

مطالب مرتبط: