معرفی ورکشاپ حضوری تخصصی معرفی Revit, Dynamo, Naviswork) BIM)- پارت دوم

01:04

معرفی ورکشاپ حضوری تخصصی معرفی Revit, Dynamo, Naviswork) BIM)- پارت دوم

مدرس: قاسم آریانی

زمان برگزاری: جمعه ۲۳ آذر ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰

اطلاعات بیشتر:

BIM808.com

ثبت نام