پیغام هشدار

You are not authorized to view who bought that item. Please contact your site or shop administrator

اصول مدیریت ساخت- مقدمه (ترجمه و زیرنویس اختصاصی موسسه 808)

02:01

اصول مدیریت ساخت- مقدمه (ترجمه و زیرنویس اختصاصی موسسه 808)

منبع

این فیلم به طور اختصاصی توسط تیم مترجمین موسسه 808 ترجمه و دوبله شده است.

 اگر دوست دارید به تیم مترجمین ۸۰۸ بپیوندید، با ما تماس بگیرید.