فیلم آموزش تاریخ معماری معاصر و جهان با نگاه طراحی معماری

10:55

فیلم آموزش تاریخ معماری معاصر و جهان با نگاه طراحی معماری

نمونه تدریس پکیج ویدیو آموزشی تاریخ معماری معاصر و جهان با نگاه طراحی معماری

انقلاب صنعتی، جایی که اوج در هم‌آمیختگی مفاهیم معماری گذشته به اوج خود می‌رسد و هنری لابروست معمار پرچمدار این نگاه به طراحی معماری است. 

بسته ویدیو آموزشی تاریخ معماری معاصر و جهان با نگاه طراحی معماری

مدرس: مهندس احسان اسکندری

مطالب مرتبط:

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...