معرفی پکیج ویدیو آموزشی تاریخ معماری معاصر و جهان

02:13

معرفی پکیج ویدیو آموزشی تاریخ معماری معاصر و جهان

پكيج ويديو آموزشی معماری از ريشه تا اوج یک مكتب را بررسی می‌کند؛ معماران هر مكتب را معرفی می‌كند؛ خطوط طراحی معمار، درک معمار از مكتب، نگاه معمار به مبانی نظری اون مكتب، اسكيس‌های دستی، فرايند رسيدن به خلق اثر معماری توسط معمار مورد نظر را با هم آناليز می‌كنيم و آثار معماری اين معماران بزرگ تاريخ را موشكافی می‌كنيم و نحوه الگوبرداری؛ اقتباس از گذشته؛ الهام گرفتن از معماران ديگر و تمام تحليل مورد نياز برای درک بهتر اثر خلق شده را باهم بررسی می‌كنيم و ما با اين پكيج ويديو آموزشی بر تمام مكاتب و خط طراحی تمام معماران و آثار معماران بزرگ مسلط می‌شويم و به سه هدف می‌رسيم:

  • ١٠٠٪‏ به تمام تست‌های تاريخ معماری معاصر و جهان پاسخ خواهيد داد.
  • در كنكور اسكيس معماری در تحليل و بيان ايده كه بيشترين درصد اسكيس به اين دو بستگی دارد را بلد شده و كاملا مسلط هستيد.
  • در مسير دريافت ايده قدم می‌گذاريد و به علت تسلط بر تمام مكتب‌ها و خطوط معماری مكتب مورد نظر خود را پيدا می‌كنيد و وارد دنيای طراحان بزرگ می‌شود و با خلق اثر معماری از معمار بودن لذت ميبريد و اوج لذت يه معمار به همين است خلق یک اثر معماری با تفكر و بينش و خط طراحی خودش.

مطالب مرتبط: