بخشی از فیلم آموزش آنلاین نکته و حل تست دینامیک سازه ها، ویژه کنکور دکتری عمران ۹۹