فیلم جلسه اول دوره آنلاین ورود به حرفه محاسبات؛ طراحی سازه های بتنی