آزمون ورود به حرفه

808

مرجع آنلاین آمادگی آزمون های

ورود به حرفه مهندسی

کلیه گرایش ها، داخلی و خارجی

Countdown

بیشتر بخوانید

آزمون های آزمایشی 

به همراه آزمون های آفلاین ، پاسخنامه های تشریحی و کلاس های رفع اشکال آنلاین 

صفحه اختصاصی برگزاری آزمون های آنلاین آزمایشی آمادگی ورود به حرفه 808 :

صفحه آزمون

دوره های آموزشی

از ویژگی های این دوره امکان استفاده از سرویس رفع اشکال آنلاین و استفاده نامحدود از فیلم جلسات برگزار شده از هر کلاس آنلاین میباشد. علاقه مندان به شرکت در این دوره یا دریافت فیلم جلسات برگزار شده از این دوره میتوانند از طریق این بخش اقدام بفرمایند:

لیست تمامی دوره ها

منابع آزمون های ورود به حرفه

مبحث ششم (بارهای وارد بر ساختمان)- (۱۳۹۲)- به همراه غلط‌نامه مربوطه

مبحث هفتم (پی و پی‌سازی)- (۱۳۹۲)

مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنايی)- (۱۳۹۲)

مبحث نهم (طرح و اجراي ساختمان‌های بتن‌آرمه)- ويرايش چهارم، چاپ دوم به بعد (۱۳۹۲)- به همراه غلط‌نامه مربوطه

مبحث دهم (طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی)- (۱۳۹۲)- به همراه غلط‌نامه مربوطه

مبحث يازدهم (طرح و اجرای صنعتی ساختمان)- (۱۳۹۲)

آئين‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) ويرايش چهارم (به همراه اصلاحیه مربوطه)

اصول و مبانی استاتیک، مقاومت مصالح و تحليل سازه‌ها (در حد اطلاعات عمومی و دانشگاهی)

مكانیک خاک- گودبرداری و سازه‌های نگهبان

برای موارد ذكر شده منابع معتبر موردنظر بوده و منبع خاصی معرفی نمی‌شود.

تذكر ۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملی ساختمان است.

تذكر ۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملی ساختمان و ساير مدارک فنی و يا كتاب‌های راهنمای مباحث، مباحث مقررات مللی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.

تذكر ۳: به غير از ويرايش‌هاي ياد شده در مباحث مقررات ملی ساختمان اشاره شده در فوق، برای ساير مدارک و منابع فنی اعلام شده آخرين نسخه معتبر ملاک عمل خواهد بود.

تذكر ۴: داشتن اطلاعات کافی از مبانی محاسبات سازه و تسلط بر روابط اساسی طراحی و تحلیل سازه‌ها ضروری است.

تذكر ۵: به همراه داشتن جداول پروفيل‌های ساختمانی در جلسه آزمون الزامی است.

تذكر ۶: در صورت وجود راهنما برای مباحث مقررات ملی ساختمان اشاره شده در موارد فوق این راهنما هم جز مواد آزمون محسوب می‌شود.

برای تهیه فیلم مجموعه به صورت دانلودی می‌توانید به این صفحه از فروشگاه مراجعه کنید.

 قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌های اجرایی آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادی از آئين‌نامه اجرایی قانون و نظام‌نامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان (مندرج در همين وب‌سايت)

مبحث اول (تعاريف)- (۱۳۹۲)

مبحث دوم (نظامات اداری)- (۱۳۸۴)

مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌های ساختمانی)- (۱۳۹۶)

مبحث ششم (بارهای وارد بر ساختمان)- (۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همين وب‌سايت)

مبحث هفتم (پی و پی‌سازی)- (۱۳۹۲)

مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی)- (۱۳۹۲)

مبحث نهم (طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه)- ويرايش چهارم، چاپ دوم به بعد (۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همين وب‌سايت)

مبحث دهم (طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی)- (۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همين وب‌سايت)

مبحث يازدهم (طرح و اجرای صنعتی ساختمان)- (۱۳۹۲)

مبحث دوازدهم (ايمنی و حفاظت كار در حين اجرا)- (۱۳۹۲)

مبحث بيست و يکم (پدافند غيرعامل)- (۱۳۹۵)

مبحث بيست و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمان‌ها)- (۱۳۹۲)

آئين‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) ويرايش چهارم (به همراه اصلاحیه مریوطه)

راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان‌های فولادی (بخش‌های نظارت و اجرا)- (۱۳۹۰)

تحليل سازه‌ها و طراحی سازه‌های فولادی و بتنی (در حد اطلاعات دانشگاهی و كلی)

روش‌ها و جزئيات اجرایی ساختمان

گودبرداری و سازه‌های نگهبان

مقررات، قوانين و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها

برای موارد ذكر شده منبع خاصی معرفی نمی‌شود.

تذكر ۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملی ساختمان است.

تذكر ۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملی ساختمان و ساير مدارک فنی و يا كتاب‌های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.

تذكر ۳: به غير از ويرايش‌های ياد شده در مباحث مقررات ملی ساختمان اشاره شده در فوق، برای ساير مدارک و منابع فنی اعلامشده آخرين نسخه معتبر ملاک عمل خواهد بود.

تذكر ۴: به همراه داشتن جداول پروفيل‌های ساختمانی در جلسه آزمون، الزامی است.

تذکر ۵: در صورت وجود راهنما برای مباحث مقررات ملی ساختمان اشاره شده در موارد فوق، این راهنما هم جز مواد آزمون محسوب می‌شود.

قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌های اجرائی آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادی از آئين‌نامه اجرايی قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان (مندرج در همين وب‌سايت)

مبحث دوم (نظامات اداری)- (۱۳۸۴)

مبحث سوم: حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حريق (۱۳۹۵)

مبحث چهارم (الزامات عمومی ساختمان)- (۱۳۹۶)

مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌های ساختمانی)- (۱۳۹۲)

مبحث ششم (بارهای وارد بر ساختمان)- (۱۳۹۲)- به همراه غلط‌نامه مربوطه

مبحث هفتم (پی و پی‌سازی)- (۱۳۹۲)

مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنايی)- ( ۱۳۹۲)

مبحث نهم (طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه)- ويرايش چهارم، چاپ دوم به بعد (۱۳۹۲)- به همراه غلط‌نامه مربوطه

مبحث دهم (طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی)- (۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه

مبحث يازدهم (اجرای صنعتی ساختمان‌ها)- (۱۳۹۲)

مبحث دوازدهم (ايمنی و حفاظت كار در حين اجرا)- (۱۳۹۲)

مبحث سيزدهم (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها)- (۱۳۹۵)

مبحث چهاردهم (تأسیسات مکانیکی)- (۱۳۹۶)

مبحث شانزدهم (تأسیسات بهداشتی)- (۱۳۹۶)

مبحث هفدهم (لوله کشی گاز طبیعی)- (۱۳۸۹)

مبحث هجدهم (عايق‌بندی و تنظيم صدا)- (۱۳۹۶ )

مبحث نوزدهم (صرفه‌جوئی در مصرف انرژی)- (۱۳۸۹)

مبحث بيستم (علائم و تابلوها)- (۱۳۹۶)

مبحث بيست و يکم (پدافند غيرعامل)- (۱۳۹۵)

مبحث بيستم و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها)- (۱۳۹۲)

آئين‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) ويرايش چهارم (به همراه اصلاحیه مربوطه)

گودبرداری و سازه‌های نگهبان

راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان‌های فولادی (بخش‌های نظارت و اجرا)- (۱۳۹۰)

روش‌ها و مسائل اجرايی

قراردادها و شرايط عمومی و خصوصی آن‌ها

قوانين و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با مسئوليت مجری

قوانين صنعت بيمه و ماليات

مديريت ساخت و نظام برنامه‌ريزی و كنترل پروژه

قانون كار

ماشين‌آلات ساختمانی

مقررات، قوانين و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها

برای موارد ذكر شده منبع خاصی معرفی نمی‌شود.

تذكر ۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملی ساختمان است.

تذكر ۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملی ساختمان و ساير مدارک فنی و يا جمله كتابهای راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.

تذكر ۳: به غير از ويرايش‌های ياد شده در مباحث مقررات ملی ساختمان اشاره شده در فوق، برای ساير مدارک و منابع فنی اعلام شده آخرين نسخه معتبر ملاک عمل خواهد بود.

تذكر ۴: به همراه داشتن جداول پروفيل‌های ساختمانی در جلسه آزمون الزامی است.

تذکر ۵: در صورت وجود راهنما برای مباحث مقررات ملی ساختمان اشاره شده در موارد فوق این راهنما هم جز مواد آزمون محسوب می‌شود.

- مبحث سوم: حفاظت ساختمانها در مقابل حريق (۱۳۹۵)

- مبحث چهارم (الزامات عمومي ساختمان) (۱۳۹۲)

- مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنايی) (۱۳۹۲)

- مبحث يازدهم (اجرای صنعتی ساختمان‌ها) (۱۳۹۲)

- مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی) ، (فقط ضوابط مربوط به طراحی) (۱۳۹۲)

- مبحث هجدهم (عايق‌بندی و تنظيم صدا) (۱۳۹۶ )

- مبحث نوزدهم (صرفه‌جويی در مصرف انرژی) (۱۳۸۹)

- مبحث بيستم (علائم و تابلوها) (۱۳۹۶)

- مبحث بيست و يكم (پدافند غير عامل) (۱۳۹۵)

- مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری

- مبانی طراحی معماری *

- جزئيات اجرایی ساختمان *

- ضوابط بلند مرتبه سازی *

- ضوابط مقررات شهرسازی و معماری برای معلولين

* برای موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصی معرفی نمیگردد.

تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان می باشد.

تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّی ساختمان و ساير مدارك فنی و يا جمله كتابهای راهنمای مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

تذكر۳: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

- قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌های اجرائی آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادی از آئين‌نامه اجرايی قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان

- مبحث دوم (نظامات اداری) (۱۳۸۴)

- مبحث سوم: حفاظت ساختمانها در مقابل حريق (۱۳۹۵)

- مبحث چهارم (الزامات عمومی ساختمان) (۱۳۹۲)

- مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌های ساختمانی) (۱۳۹۲)

- مبحث هفتم ( پی و پیسازی) - (۱۳۹۲)

- مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايی) (۱۳۹۲)

- مبحث نهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه) - ويرايش چهارم، چاپ دوم به بعد (۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه

- مبحث دهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادی) - (۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه

- مبحث يازدهم (اجرای صنعتی ساختمان‌ها) (۱۳۹۲)

- مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) (۱۳۹۲)

- مبحث سيزدهم (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها) - (۱۳۹۵)

- مبحث چهاردهم (تأسیسات مکانیکی) - (۱۳۹۶)

- مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی) ، (فقط ضوابط مربوط به طراحی) (۱۳۹۲)

- مبحث شانزدهم (تأسیسات بهداشتی) - (۱۳۹۶)

- مبحث هفدهم (لوله‌كشي گاز طبيعی) - (۱۳۸۹)

- مبحث هجدهم ( عايق‌بندي و تنظيم صدا) (۱۳۹۶)

- مبحث نوزدهم ( صرفه‌جويی در مصرف انرژی) (۱۳۸۹)

- مبحث بيستم (علائم و تابلوها) (۱۳۹۶)

- مبحث بيست و يكم (پدافند غير عامل) (۱۳۹۵)

- مبحث بيست و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمانها) (۱۳۹۲)

- راهنمای صرفه‌جويی در مصرف انرژی (۱۳۹۲)

- راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمانهای فولادی (بخشهاي نظارت و اجرا) (۱۳۹۰)

- گودبرداری و سازه‌های نگهبان *

- روشها و مسائل اجرايی*

- مقررات، قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با ساخت و سازها

- راهنماي مبحث شانزدهم (تاسيسات بهداشتی) (۱۳۹۲)

– برای موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصی معرفی نمیگردد.

تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان ميباشد.

تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّی ساختمان و ساير مدارك فنی و يا كتابهای راهنمای مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

تذكر۳: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

- قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌های اجرائی آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايی قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان

- مبحث دوم: (نظامات اداری) (۱۳۸۴)

- مبحث سوم: حفاظت ساختمانها در مقابل حريق (۱۳۹۵)

- مبحث چهارم (الزامات عمومي ساختمان) (۱۳۹۲)

- مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختمانی) (۱۳۹۲)

- مبحث هفتم (پی و پیسازی) - (۱۳۹۲)

- مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهای با مصالح بنايی) ( ۱۳۹۲)

- مبحث نهم (طرح و اجراي ساختمان‌های بتن‌آرمه) - ويرايش چهارم، چاپ دوم به بعد (۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه

- مبحث دهم (طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی) - (۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه

- مبحث يازدهم (اجرای صنعتی ساختمان‌ها) (۱۳۹۲)

- مبحث دوازدهم (ايمنی و حفاظت كار در حين اجرا) (۱۳۹۲)

- مبحث سيزدهم (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها) - (۱۳۹۵)

- مبحث چهاردهم (تأسیسات مکانیکی) - (۱۳۹۶)

- مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی) ، (فقط ضوابط مربوط به طراحی) (۱۳۹۲)

- مبحث شانزدهم (تأسیسات بهداشتی) - (۱۳۹۶)

- مبحث هفدهم (لوله کشی گاز طبیعی) - (۱۳۸۹)

- مبحث هجدهم (عايق‌بندی و تنظيم صدا) - (۱۳۹۶)

- مبحث نوزدهم (صرفه‌جويی در مصرف انرژی) (۱۳۸۹)

- مبحث بيستم (علائم و تابلوها) (۱۳۹۶)

- مبحث بيست و يكم (پدافند غير عامل) (۱۳۹۵)

- مبحث بيست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمانها) (۱۳۹۲)

- راهنمای صرفه‌جويی در مصرف انرژی (۱۳۹۲)

- راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمانهای فولادی (بخش‌های نظارت و اجرا) (۱۳۹۰)

- گودبرداری و سازه‌های نگهبان *

- روشها و مسائل اجرايی*

- نظام فنی و اجرائی کشور

- مقررات، قوانين و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با مسئوليت مجری*

- قوانين صنعت بيمه و ماليات*

- مديريت ساخت و نظام برنامه‌ريزی و كنترل پروژه*

- قانون كار*

- ماشين آلات ساختمانی*

- قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی آن ها

* برای موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصی معرفی نمیگردد.

تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان ميباشد.

تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّی ساختمان و ساير مدارك فنی و يا جمله كتابهای راهنمای مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

تذكر۳: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

مریوط به هر دو آزمون طراحی و نظارت

قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌های اجرائی آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان

مبحث اول (تعاريف)- (۱۳۹۲)

مبحث دوم (نظامات اداری)- (۱۳۸۴)

مبحث سوم: حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حريق (۱۳۹۵)

مبحث دوازدهم: ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا (۱۳۹۲)

مبحث چهاردهم: تاسيسات مکانيکی (۱۳۹۶)

مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان­برقی (۱۳۹۲)

مبحث شانزدهم: تاسيسات بهداشتی (۱۳۹۶)

مبحث هفدهم: لوله‌كشی گاز طبيعی (۱۳۸۹)

مبحث نوزدهم: صرفه‌جویی در مصرف انرژی (۱۳۸۹)

مبحث بيست و يکم: پدافند غیرعامل (۱۳۹۵)

مبحث بيست و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان­‌ها (۱۳۹۲)

کتاب‌های راهنمای مباحث مقررات ملی ساختمان

نشریه ۱۲۸ سازمان مدیریت و برنامه‌­ریزی کشور

مبانی ترمودینامیک، مکانیک سیالات و انتقال حرارت

اطلاعات عمومی تاسيسات مكانيكی در مراجع علمی و فنی معتبر بين‌المللی 

تذكر ۱:  منظور از مباحث، مباحث مقررات ملی ساختمان است.

تذكر ۲: آخرين نسخه معتبر مدارک و منابع فنی و مباحث مقررات ملی ساختمان اعلام شده ملاك عمل است

تذكر ۳: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّی ساختمان و ساير مدارک فنی از جمله كتاب­های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملی ساختمان ملاک عمل است.

آزمون طراحی

قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌های اجرائی آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادی از آئين‌نامه اجرايی قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان

- مبحث اول (تعاريف) - (۱۳۹۲)

- مبحث دوم (نظامات اداری) - (۱۳۸۴)

- مبحث سوم: حفاظت ساختمانها در مقابل حريق (۱۳۹۵)

- مبحث سیزدهم: طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها (۱۳۹۵)

- مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان ­برقی (۱۳۹۲)

- مبحث نوزدهم: صرفه‌جویی در مصرف انرژی (۱۳۸۹)

- مبحث بيست و يکم: پدافند غیرعامل (۱۳۹۵)

- مبحث بيست و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان­ها (۱۳۹۲)

- کتابهای راهنمای مباحث مقررات ملی ساختمان

- نشریه ۱۱۰-۱ و ۱۱۰-۲ سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی کشور

- اطلاعات عمومی تاسیسات برقی و الزامات آن، مراجع علمی و فنی معتبر

- مسائل مربوط به طراحی تاسیسات برقی در ساختمان‌ها

آزمون نظارت

قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌های اجرائی آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادی از آئين‌نامه اجرايی قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان

- مبحث اول: تعاریف (۱۳۹۲)

- مبحث دوم: نظامات اداری (۱۳۸۴)

- مبحث سوم: حفاظت ساختمانها در مقابل حريق (۱۳۹۵)

- مبحث دوازدهم: ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا (۱۳۹۲)

- مبحث سیزدهم: طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها (۱۳۹۵)

- مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان­برقی (۱۳۹۲)

- مبحث نوزدهم: صرفه‌جویی در مصرف انرژی (۱۳۸۹)

- مبحث بيست و يکم: پدافند غیرعامل (۱۳۹۵)

- مبحث بيست و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان (۱۳۹۲)

- کتابهای راهنمای مباحث مقررات ملی ساختمان

- نشریه ۱۱۰-۱ و ۱۱۰-۲ سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور

- اطلاعات عمومی تاسیسات برقی و الزامات آن، مراجع علمی و فنی معتبر

- مسائل مربوط به اجرا و نظارت تاسیسات برقی در ساختمان‌ها

توضیحات آزمون ها

تذكر۱:  منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان است.

تذكر۲: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاك عمل است

تذكر۳: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّی ساختمان و ساير مدارك فنی از جمله كتاب­های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاك عمل است.

- قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌های اجرائی آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادی از آئين‌نامه اجرايی قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان

- مبحث اول (تعاريف) - ويرايش (۱۳۹۲)

- مبحث دوم (نظامات اداری) - (۱۳۸۴)

- مبحث چهارم (الزامات عمومی ساختمان) - (۱۳۹۲)

- مبحث بيستم (علائم و تابلوها) - (۱۳۹۶)

- مبحث بيست و يکم (پدافند غير عامل) - (۱۳۹۵)

- مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ايران

- اصول و مبانی مديريت برنامه‌ريزی و طراحی شهری

- روش‌ها و شيوه‌های مديريت برنامه‌ريزی و طراحی شهری

- مسائل شهرسازی ايران اعم از مديريت برنامه‌ريزی شهری و طراحی شهری

- حقوق، قوانين، مقررات و آئين‌نامه‌های مربوط به شهرسازی كشور (نظير قانون تغيير نام آبادانی و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازی، قانون تاسيس شورای عالی شهرسازی و معماری ايران، قانون شهرداری ها، آيين‌نامه بررسی و تصويب انواع طرحها از سطح ملی تا محلی، مباحث عمومی حقوق شهری و مشابه)

- اطلاعات تكنيكی لازم در زمينه انواع طرحها و برنامه‌های شهرسازی ايران از سطح ملی تا محلی شامل طرحها آمايش، كالبد ملی، منطقه‌ای، ناحيه‌ای و محلی، هادی، جامع، ساختاری، تفصيلی، آماده‌سازی، شهرك‌سازی، شهرهای جديد، طراحی شهری، نوسازی و بهسازی، توانمند سازی، طراحی تفكيك اراضی شهری، انطباق كاربری اراضی شهری، طراحی انطباق شهری ساختمانها و نظاير آن

* برای موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصی معرفی نمی گردد.

تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان ميباشد.

تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّی ساختمان و ساير مدارك فنی و يا جمله كتابهای راهنمای مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

تذكر۳: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌های اجرائی آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادی از آئين‌نامه اجرايی قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان

- مبحث اول (تعاريف) - (۱۳۹۲)

- مبحث دوم (نظامات اداری) - (۱۳۸۴)

- مبحث دوازدهم (ايمنی و حفاظت كار در حين اجرا) - (۱۳۹۲)

- مبحث بیست و یکم (پدافند غير عامل) - (۱۳۹۵)

- دستورالعملهای تيپ نقشه‌برداری (نشريه شماره ۱۱۹و ۹۵ سازمان مديريت و برنامه‌ريزی)

- *متره و برآورد كارهای نقشه‌برداری

- *نقشه‌برداری عمومی (در حد اطلاعات دانشگاهي و اجرایی)

- *كاربرد روشها و دستگاههای نقشه‌برداری در ساختمان‌سازی و شهرسازی

- *كاربرد عكسهای هوايی و اطلاعات ماهواره‌ای در صنعت ساختمان‌سازی

- *تعيين موقعيت املاك

- *پياده كردن نقشه‌های طراحی شده ساختمانها، محل پیها يا شالوده‌ها، ستونها، قوسها در ساختمان، هندسه ساختمان و معابر، کنترل اجرای صحیح هندسه ساختمان

- * ژئودزی

- *گرايشهای ميكروژئودزی (جهت رفتارسنجی و كنترل سازه‌های سنگين) ، فتوگرامتری كاربردی، سيستمهای اطلاعات جغرافيایی(LIS , GIS) در حد كاربردی

- * مبانی فتوگرامتری عمومی

- *كنترل بر و كف در ساختمان‌سازی

* برای موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصی معرفی نمی گردد.

تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان ميباشد.

تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّی ساختمان و ساير مدارك فنی و يا جمله كتابهای راهنمای مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

تذكر۳: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌های اجرائی آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادی از آئين‌نامه اجرايی قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان

- مبحث اول (تعاريف) - (۱۳۹۲)

- مبحث دوم (نظامات اداری) - (۱۳۸۴)

- مبحث بيست و يکم (پدافند غيرعامل) - (۱۳۹۵)

- *طراحی راههای شهری

- *مطالعات برنامه‌ريزی حمل و نقل و ساماندهی ترافيك

- *مشخصات فنی و اجرائی معابر

- *مهندسی ترافيك و ترابری

- *ايمنی معابر

- *حمل و نقل همگانی

* برای موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصی معرفی نمی گردد.

تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان ميباشد.

تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّی ساختمان و ساير مدارك فنی و يا جمله كتابهای راهنمای مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

تذكر۳: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

نمونه سوالات آزمون  رشته های عمران و معماری به همراه کلید سوالات 

رشته های عمرانآزمون محاسبات
محاسبات-عمران مرداد ۹۴محاسبات-عمران آبان ۹۳محاسبات-عمران خرداد ۹۳
 آزمون نظارت نظارت-عمران مرداد ۹۴ نظارت-عمران آبان ۹۳ نظارت-عمران خرداد ۹۳
 آزمون اجرا اجرا-عمران مرداد ۹۴ اجرا-عمران آبان ۹۳ اجرا-عمران خرداد ۹۳
رشته های معماری آزمون نظارت نظارت-معماری مرداد ۹۴ نظارت- معماری آبان ۹۳ نظارت- معماری خرداد ۹۳
 آزمون اجرا اجرا- معماری مرداد ۹۴ اجرا- معماری آبان ۹۳ اجرا- معماری خرداد ۹۳

 

نمونه سوالات آزمون باقی رشته های ورود به حرفه به همراه کلید سوالات

الباقی رشته های

ورود به حرفه

رشته تاسیسات مکانیکیتاسیسات مکانیکی مرداد ۹۴تاسیسات مکانیکی آبان ۹۳تاسیسات مکانیکی خرداد ۹۳
رشته تاسیسات برقیتاسیسات برقی مرداد ۹۴تاسیسات برقی آبان ۹۳تاسیسات برقی خرداد ۹۳
رشته شهرسازیشهرسازی مرداد ۹۴شهرسازی آبان ۹۳شهرسازی خرداد ۹۳
رشته نقشه بردارینقشه برداری مرداد ۹۴نقشه برداری آبان ۹۳نقشه برداری خرداد ۹۳
رشته ترافیکترافیک مرداد ۹۴ترافیک آبان ۹۳ترافیک خرداد ۹۳

منابع آزمون

به همراه نمونه سوالات

 

وبسایت Inbr

eng808-exclusive

پکیج های آموزشی

در این بخش لیست کلیه محصولات مرتبط با آمادگی آزمون ورود به حرفه از قبیل ایبوک ها ، فیلم های آموزشی و کلیدواژه های برای تمامی رشته ها و هر آنچه که به صورت آنلاین  و لینک دانلود قابل دریافت میباشد برای همه گرایش ها قایل سفارش آنلاین میباشد:

لیست دوره ها 

محصولات فروشگاه

مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان ها)
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 10,000 تومان
10,000 تومان
کتاب کلید واژه آزمون معماری نظارت
قیمت: 15,000 تومان
15,000 تومان
نا موجود
مسائل مکانیکی و برقی در ساختمان
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 17,000 تومان
17,000 تومان
دوره نظارت و اجرا کد ۱ (طراحی سازه های فولادی، بتنی، جوش)
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
تخفیف 40درصد
temp
قیمت: 300,000 تومان
210,000 تومان
بسته برنزی آزمون نظام مهندسی برق-طراحی
قیمت: 290,000 تومان
290,000 تومان
کتاب تشریح کامل سوالات آزمون‌های نظام مهندسی عمران نظارت
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 45,000 تومان
45,000 تومان
نا موجود
گودبرداری و سازه های نگهبان(ویژه آزمونهای نظام مهندسی)
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 47,000 تومان
47,000 تومان
مبحث هجدهم (عایق بندی و تنظیم صدا)
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 9,500 تومان
9,500 تومان
مقررات ملی ساختمان- مبحث بیست و یکم (پدافند غیر عامل)
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 20,000 تومان
20,000 تومان
فیلم دوره پی؛ آمادگی آزمون محاسبات
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
تخفیف 40درصد
temp
قیمت: 100,000 تومان
70,000 تومان
بانک سوالات آزمون نظارت (نسل جدید)
قیمت: 39,000 تومان
39,000 تومان
نا موجود

محصولات فروشگاه

در این بخش لیست کلیه محصولات مرتبط با آمادگی آزمون ورود به حرفه از قبیل کتاب ، جزوه ، DVD و هر آنچه که به صورت پستی قابل ارسال میباشد برای همه گرایش ها قایل سفارش آنلاین میباشد:

تمامی محصولات فروشگاه

تقویم آموزشی

25 آذر 1398
موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک
26 آذر 1398
دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها
26 آذر 1398
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
27 آذر 1398
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
1 دى 1398
شرکت توسعه خدمات کارآفرینی مسکن
2 دى 1398
سازمان بسیج مهندسی صنعتی استان گیلان
5 دى 1398
رایان سازه با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
5 دى 1398
آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای دادیک
30 دى 1398
دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها
2 بهمن 1398
دبیرخانه دائمی کنفرانس
30 بهمن 1398
موسسه آموزش عالی میزان
4 اسفند 1398
گروه پژوهشی صنعتی آریانا با همکاری انجمن مدیریت پروژه ایران
5 اسفند 1398
مرکز مطالعات و تحقیقات علوم و فنون بنیادین در جامعه
7 اسفند 1398
دانشکده فنی انقلاب اسلامی تهران
19 اسفند 1398
دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها
1 ارديبهشت 1399
انجمن ژئوتکنیک ایران
15 ارديبهشت 1399
انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
18 آبان 1399
کمیته ملی سدهای بزرگ ایران

موسسه 808 نماینده موسسات جهانی در ایران

پکیج استثنایی 808